Visie

Alles hangt samen
In de wereld waarin wij leven hangt alles met elkaar samen. Alles is ook voortdurend in beweging. Wij, mensen, hebben daar een flink aandeel in, want in alles wat we doen of laten beïnvloeden we de mensen en de dingen om ons heen. Zodoende heeft iedereen zijn eigen, unieke aandeel in het grote geheel en is ook niemand werkelijk vervangbaar. Vervang de ene mens door een ander en er verandert altijd iets (alhoewel dat sommigen doordat ze niet goed kijken ontgaat). Kortom: ieder mens doet er toe, kan het verschil maken, de druppel zijn die een belangrijke nieuwe ontwikkeling of een fundamentele verandering in gang zet.

Goede keuzes
Ieder mens bezit een (soms verborgen) natuurlijke wijsheid en levenskracht en daarbij hebben we ook nog eens het vermogen om voortdurend van alles bij te leren. Daardoor zijn we in principe allemaal in staat om antwoorden te vinden op onze vragen, om vorm te geven aan onze verlangens en om te leren gaan met onze teleurstellingen.
En ook om bij alles wat we in ons leven en werk tegenkomen goede keuzes te kunnen en durven maken en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Goede keuzes dat zijn keuzes die zo goed mogelijk uitpakken
voor jezelf, voor de mensen waarmee en de omgeving waarin je samen leeft en werkt.

Hoe beter je kijkt, hoe meer er is
Goede keuzes maken, is niet altijd gemakkelijk. Voor veel vragen zijn de voor de hand liggende oplossingen niet de beste. Gelukkig bestaat er in de wereld nooit alleen zwart en wit. Sterker nog: hoe beter je kijkt (leert kijken), hoe meer er is: een overvloed aan mogelijkheden en samenhang om je aandacht aan te geven, om van te leren, aan te werken en van te genieten.

Dat geldt zowel als je naar binnen kijkt (mentaal, emotioneel, spiritueel en fysiek), als je naar anderen kijkt en als je kijkt naar de wereld waarin je leeft. Jezelf voortdurend en met lichtheid rekenschap geven van de verscheidenheid van de wereld en de mensen om je heen, daarin je eigen weg zoeken, goede keuzes maken en evenwicht brengen in je denken, voelen en handelen, dat is leiderschap.