Quotes

Inspirerende ideeën 
In het najaar van 2006 ben ik met Ad van Oorschot in contact gekomen als persoonlijk coach in het kader van een leergang Academisch Leiderschap. Voor het (door-) ontwikkelen van de visie op de eigen loopbaan was de coaching door Ad uitermate behulpzaam; hij gaf mij vele inspirerende ideëen en praktisch bruikbare tips. Recentelijk ontstond bij mij behoefte tot herijking en toen heb ik opnieuw een beroep op Ad gedaan, en met succes! Persoonskenmerken van Ad die voor mij steeds positief uitpakken zijn eerlijkheid, betrokkenheid, humor en realistisch optimisme, gecombineerd met veel kennis over het werken in de wereld van academisch onderwijs en onderzoek.
dr. ir Bert Meijboom, universitair hoofddocent Departement Organisatie & Strategie, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Universiteit van Tilburg


Integriteit, vertrouwen en openheid
In de afgelopen jaren heb ik diverse keren het genoegen gehad met Ad als coach te werken. In een dergelijke (professionele) relatie zijn aspecten als integriteit, vertrouwen en openheid van groot belang en bij Ad was dat allemaal ruimschoots aanwezig. Daar bovenop bracht hij ook creativiteit in de coaching-gesprekken, waardoor ik gestimuleerd werd voor mij nieuwe wegen te ontdekken en verkennen. Dat maakt Ad wat mij betreft tot een prima coach, die voor mij in diverse fasen van mijn loopbaan bijzonder waardevol is geweest.
prof. dr. ir Bart Vos, hoogleraar Inkoopmanagement Departement Organisatie & Strategie, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Universiteit van Tilburg


Plezierig en ontspannen
De cursus Methode Familiezorg was een plezierige cursus met een ontspannen en ruimtegevende cursusleider die ons de beginselen van de systeemtherapie op plezierige wijze bij bracht.
Jan-Pieter van der Steen, sociaal geriater en hoofd geheugenpoli GGz Drenthe


Toptrainer
Ad van Oorschot is een Toptrainer!
Wil Roessen, BNP Paribas
 

Rustig, professioneel en confronterend
Begin 2011 heb ik een training Actiegericht Leidinggeven gevolgd en Ad was de trainer waar wij 5 dagen door begeleid werden. Wat ik prettig vond is dat Ad mij, ondanks mijn jonge leeftijd en onervarenheid in het leidinggeven, serieus nam. Hij kan erg goed intunen en aanvoelen wat iemand nodig heeft. Ik was redelijk bekend met de gebruikte theorieën tijdens de training, maar leerde toen pas hoe e.e.a. toe te passen. Mijn team groeit snel en ik merk gaandeweg de tijd steeds meer dat de lessen toen geleerd, goed toe te passen zijn bij de verschillende soorten mensen. Ad staat boven de stof en is in staat om de toch complexe interpersoonlijke processen duidelijk en ´op niveau´ uit te leggen, maar ook te laten ervaren. Hij straalt een rust en professionaliteit uit, die ik als erg prettig heb ervaren. Daarentegen is Ad niet bang om je te confronteren met de zaken die je (nog) niet goed doet. Last but not least was de sfeer de gehele training goed en open. Knap, gezien de verschillende soorten mensen met hun verschillende behoeftes.
Henk Schravemade, operationeel manager en lid MT - NGP TeamAlert


Originele oplossingen
Ad was een van de twee trainers bij de training Persoonlijke uitstraling waar ik een deelnemer aan was. Ad was in staat om zich heel snel in de situatie uit mijn werk in te leven en met een pasklare, originele oplossing te komen waar ik zelf nooit aan gedacht zou hebben. Hier pluk ik nog steeds de vruchten van.
Danny Jansen, adviseur organisatieverbeteringsbureau Arvix


Deze blijft WEL hangen 
Hele fijne en prettige en bovenal nuttige training (leidinggeven en motiveren). Deze blijft WEL hangen. Het klinkt misschien vreemd dat ik het zo goed vond, maar het is de waarheid: een meer dan goede trainer.
Gerrie Kuipers, assistent wijkbeheerder, stadsdeel West, Amsterdam


Daagt uit!
Leuk, spontaan en scherp. Daagt uit!
Joris de Jong, manager Analysis & Contracting, NV Nuon Energy