Film Ons 'n Zorg!?

Voor het Leerhuis Familiezorg & Medezeggenschap van de Amarant Academie de korte film Ons 'n Zorg!? ontwikkeld met als doel cliënten, hun naasten en medewerkers met elkaar in gesprek te brengen over de zorg en de verschillen in rollen, belangen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen.

Klik hier om de film te bekijken