CRKBO

Van Oorschot Leiderschap is een onderwijsinstelling voor kort beroepsonderwijs en als zodanig geregisteeerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Daarmee is Van Oorschot Leiderschap een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn en zijn de onderwijsactiviteiten vrijgesteld van BTW.

De audit voor deze registratie is uitgevoerd door CIPION, het uitvoerend orgaan van de Stichting Permanente Educatie Nederland en de stichtingen voor post-Wetenschappelijk Onderwijs (SPWO), post-HBO (SPHBO) en post-MBO (SPMBO).